Gdy klient zakupi ustawioną aukcje w monitoringu i w opcjach zostanie uruchomiony automat będzie możliwe (dzięki naszemu api Allegro) wysłanie kodu lub linka. Aktualnie automat przyjmuje jeden monitoring na jedną aukcje gdy zostanie wybrana opcja dopasowania według id. Jest możliwość ustawienia monitoringu dla wielu aukcji ale z tym samym tytułem. Opcja, która dopasuje monitoring według tytułu będzie też aktywny gdy aukcja się zakończy i wznowi automatycznie. Wtedy nie trzeba ustawiać monitoringu na nowo. Odwrotnie co do ustawionego monitoringu po id - będzie trzeba ustawić na nowo. Wszystkie pola muszą być uzupełnione, a ilość egzemplarzy danej aukcji musi być mniejsza od ilości kodów dodanych do zestawu kodów. Monitoring nie zostanie dodany jeśli kodów będzie brakowało.

Język

plnlenfr
Go to top